خواص درمانی ذرت

1392/10/22 - 08:08

كاكل ذرت را قبل از رسیدن كامل میوه یعنی قبل از پژمدره شدن می چینند و بسرعت خشك می كنند . كاكل ذرت بعد از خشك شدن رنگ قهوه ای پیدا می كند .


برای درست كردن دم كرده كاكل ذرت ،‌مقدر 30 گرم از آنرا در یك لیتر آب جوش ریخته و به مدت پنج دقیقه دم می كنند .1-دم كرده كاكل ذرت ادرار آور است و آرام كننده دستگاه ادراری است .2-درد و ناراحتی های دستگاه ادراری را تسكین می دهد .3-سنگ مثانه ،‌التهاب ،‌ورم مثانه و درد مثانه را از بین می برد .4-كاكل ذرت بطور كلی دستگاه ادراری را تمیز می كند .

 
بغیر از كاكل ذرت از برگ و ریشه وساقه بلال نیز استفاده طبی بعمل میآید .1)جوشانده ساقه وسط بلال خونریزی از بینی را بند می آرود.2)برای دفع سنگ مثانه از جوشانده برگهای بلال استفاده كنید .3)جوشانده ریشه ذرت برای سوزش مجاری ادراری مفید است .4)جوشانده وسط بلال درد شكم و معده را از بین می برد .5)در قدیم برای معالجه سوزاك از جوشانده ساقه بلال استفاده می كردند .