ترکیبات شیمیایی ذرت

1392/11/8 - 07:24
تركیبات شیمیایی: 
رنگ زرد ذرت مربوط به موادی به نام زئین Zeine و زیازانتین Zeaxanthine می باشد .
در صد گرم دانه ذرت خام مواد زیر موجود است :   انرژی  350 كالری آب  13 گرم  پروتئین 9 گرم چربی  4 گرم مواد نشاسته ای 72 گرم كلسیم 22 میلی گرم سدیم  1 میلی گرم پتاسیم  285 میلی گرم  فسفر   265 میلی گرم آهن  2 میلی گرم ویتامین آ   490 واحد ویتامین ب 1   0/4 میلی گرم ویتامین ب 2 0/12 میلی گرم ویتامین ب 3 2/2 میلی گرم ارسنیك 30 میلی گرم             
         
كاكل ذرت دارای مواد معدنی مختلف و املاح پتاسیم و كلسیم می باشد .
در صد گرم كاكل ذرت مواد زیر موجود است : گوگرد 2/8 میلی گرم كلر  3/6 میلی گرم فسفر  5/2 میلی گرم سیلیسیم  4 گرم آهن 0/06 میلی گرم كلسیم  1/7 میلی گرم منیزیم  1/4 میلی گرم سدیم 0/2 میلی گرم پتاسیم  26/5 میلی گرم    
همانطور كه در جدول بالا مشاهده می شود كاكل ذرت دارای مقدار زیادی پتاسیم است وبعلت وجود این ماده معدنی است كه كاكل ذرت ادرار آور است .